More than just DX News

VR2/JH0CJH Hong Kong

JH0CJH will be active from Hong Kong starting 22 July 2012 as VR2/JH0CJH
He will be active on HF Bands
QSL via home call direct , buro , LOTW
Hong Kong VR2/JH0CJH DX News

Hong Kong VR2/JH0CJH

Leave a comment

Rating
1 2 3 4 5