Видео анонс 5W0NA Апиа, Самоа. IOTA OC - 097.
Дополнительная информация:
5W0NA Апиа Самоа