TOP Scores of WW Digi Contest August 2019

WW Digi Contest 2019

World
Single Op All Band High Power

LX7I (DF7EE) 400,640
KA1R 356,720
W7EW 329,522
AA3B 238,128
YO9HP 177,536
KH6KR (NH6Y) 135,142
K6OK 121,437
W6OAT 119,519
KH6TU (AD6E) 108,252
N3QE 92,232

Single Op 28 MHz High Power

W5PR 2,220
DL1REM 384

Single Op 21 MHz High Power

PY5KD 1,984

Single Op 14 MHz High Power

YW1K (YV1KK) 51,303
EA6VQ 32,725
VP8LP 30,566
OT1A 28,080
W1RM 26,609
YC6RMT 26,410
N4BP 23,940
HB9CZF 23,016
UT8NT 21,200
UR4QX 20,436

Single Op 7 MHz High Power

N6MA 15,505
UW5EKD 11,268
UR5NMZ 10,593
KD4RH 6,160
SP9UNX 5,175
JH1CTV 5,152
AB4SF 4,200
YC8UYJ 2,826
OH5BM 320
HB9CAT 184

Single Op 3.5 MHz High Power

DK8ZZ 6,812
R2IN 3,600
UV5QQ 1,530
UT3N (K) 600
VK3KJ 592

Single Op 1.8 MHz High Power

DM7C 387
YL2VW 286
CX6VM 225
LZ2ZG 198
JH2FXK 12

Single Op All Band Low Power

VK3BDX 133,049
KR1DX (K6JO) 130,272
W7CD 115,632
IK4LZH 109,670
CT1ILT 109,242
AA5AU 100,254
YL1ZF 75,810
W0YK 69,300
KA6BIM 65,108
YF0TUR 64,855

Single Op 28 MHz Low Power

S50XX 560
UZ1WW 140
YT7AW 78

Single Op 21 MHz Low Power

ZP6ARO 3,760
DL9MEU 1,425
UR5WCW 470
DO1HFS 288
DL1RPR 264
PU7ASP 248
SP6IHE 18

Single Op 14 MHz Low Power

CX3AL 30,072
ES5MG 16,646
CE7VPQ 16,213
NC4RY 13,908
RW0SR 10,914
JF1RYU 10,044
YO9BCM 9,042
IT9GSF 8,995
S56A 7,710
VU2EOJ 6,930

Single Op 7 MHz Low Power

S50A 29,889
SN2K (SP2FWC) 22,725
S51CK 21,758
VK7NET 14,796
ES5RY 13,804
8P2K 11,640
YO3JW 11,458
WA1FCN 8,450
UT3UA 7,221
3Z0X 6,552

Single Op 3.5 MHz Low Power

W1UE 6,400
UR5QU 4,728
SP5DL 4,290
DO4DXA 3,128
SQ1BVG 1,526
YU1XX 1,020
JI1MUT 780
UA4HDB 576
EA3EGB 495
SP5VIH 340

Single Op 1.8 MHz Band Low Power

OH2OT (OG55W) 826
IZ5MOQ 780
UA9AJK 444
UW1U (UT7UA) 360
AJ6T 65
BG1REN 32

Single Op All Band QRP

OK2FD 26,250
ON3CQ 14,850
NN7SS (K6UFO) 10,471
K8ZT 10,368
S92HP 10,336
CO8LY 10,166
SP2EWQ 7,602
EA3FHP 6,902
UN7EG 6,230
ON4PB 5,760

Single Op 28 MHz QRP

IZ3NVR 506

Single Op 21 MHz QRP

US5EFU 580
HB9EZC 91
PU5IKE 18

Single Op 14 MHz QRP

OH1MN 850
CT7AIX 767
SV1AZL 630
DU4DXT 611
JR1NKN 518
DU1DA 238
N6HI 210
4Z4UO 144
PD0GP 80
CO8OH 54

Single Op 7 MHz QRP

ON3DI 870
BD4RHV 660
DX7EVM (DU7OK) 492
K1SX 344
KB2HSH 138
4G7RAZ 5
BD4LB 1

Single Op 3.5 MHz QRP

YT5YTT 1,386
W8QZA 1,056
IK4UXA 768
CO2JD 451

Single Op 1.8 MHz QRP

UN1L 12

Multi-Single High Power

DL0CS 47,712
JL3ZHU 6,594
UT7AXA 3,050

Multi-Single Low Power

YU5R 62,280
JJ1ZEJ 14,190
4F3BZ 4,422
YM3KC 4,224
ET3AA 3,654
4A2MAX 2,700
EA3RCB 1,281
9M2SDX 66
JF2IWL/150 3

Multi-Two

S51A 274,626
NA5NN 147,100
NW8S 67,490
VR2CC 57,057
CT3KN 57,024
LU4FM 51,652
W9AV 35,264
N1WW 33,600
W3YA 4,320

Multi-Multi

ZW5B 622,945
P33W 477,630
9A1A 394,621
K1SFA 388,755
RW0A 252,150
WA3EKL 138,972
KA4RRU 85,434
NT0K 75,114
NW6P 51,667
W8DC 33,475

United States
Single Op All Band High Power

KA1R 356,720
W7EW 329,522
AA3B 238,128
K6OK 121,437
W6OAT 119,519
N3QE 92,232
KW6S 82,302
NG7M 75,255
W6SX 55,451
N4IQ 49,572

Single Op 28 MHz High Power

W5PR 2,220

Single Op 14 MHz High Power

W1RM 26,609
N4BP 23,940
N7EPD 7,776
WX4G 2,047
KE7SW 1,781
AA4VV 1,560
K9DR 936
N2YBB 732
WA5NOM 720
W6SR 671

Single Op 7 MHz High Power

N6MA 15,505
KD4RH 6,160
AB4SF 4,200

Single Op All Band Low Power

KR1DX (K6JO) 130,272
W7CD 115,632
AA5AU 100,254
W0YK 69,300
KA6BIM 65,108
K1JT 61,337
WB0TEV 59,541
K1HTV 52,398
WT8V 50,639
W3LL 50,084

Single Op 14 MHz Low Power

NC4RY 13,908
WA7BNM 5,175
NN6NN (W6XK) 4,706
NA1KW (N1SPX) 4,444
W9ILY 3,250
N6QQ 2,210
K7XC 2,160
K7RE 1,995
ND4G 1,280
NF7E 1,120

Single Op 7 MHz Low Power

WA1FCN 8,450
N5WRX 5,126
KC1BB 4,560
K3SSS 2,356
W9ET (WB9SBD) 2,176
N9OU 1,598
KM4HI 972
N2OPW 308
KA2YRA 273
W1RH 270

Single Op 3.5 MHz Low Power

W1UE 6,400
K6ST 133
W8WTS 104

Single Op 1.8 MHz Band Low Power

AJ6T 65

Single Op All Band QRP

NN7SS (K6UFO) 10,471
K8ZT 10,368
K2XR 1,575
KM4CQG/P 1,280
KC9NBV 924
N7UVH 550
N8URE 528
W5UHQ 340
KC1DVT 136
WB0SIO 126

Single Op 14 MHz QRP

N6HI 210

Single Op 7 MHz QRP

K1SX 344
KB2HSH 138

Single Op 3.5 MHz QRP

W8QZA 1,056

Multi-Two

NA5NN 147,100
NW8S 67,490
W9AV 35,264
N1WW 33,600
W3YA 4,320

Multi-Multi

K1SFA 388,755
WA3EKL 138,972
KA4RRU 85,434
NT0K 75,114
NW6P 51,667
W8DC 33,475

Europe
Single Op All Band High Power

LX7I (DF7EE) 400,640
YO9HP 177,536
S53X 83,190
YO6BHN 76,727
UA6CE 62,567
HB9DDO 59,013
OM7JG 58,280
IX1CLD 56,244
OK2EA 51,568
ER4DX (UT5UDX) 50,692

Single Op 28 MHz High Power

DL1REM 384

Single Op 14 MHz High Power

EA6VQ 32,725
OT1A 28,080
HB9CZF 23,016
UT8NT 21,200
UR4QX 20,436
OZ1ADL 17,179
HA6NN 5,856
DK3RA 4,980
IU3KHJ 4,232
IK3ASM 4,108

Single Op 7 MHz High Power

UW5EKD 11,268
UR5NMZ 10,593
SP9UNX 5,175
OH5BM 320
HB9CAT 184

Single Op 3.5 MHz High Power

DK8ZZ 6,812
R2IN 3,600
UV5QQ 1,530
UT3N (K) 600

Single Op 1.8 MHz High Power

DM7C 387
YL2VW 286
LZ2ZG 198

Single Op All Band Low Power

IK4LZH 109,670
CT1ILT 109,242
YL1ZF 75,810
US0YA 50,568
RW7M 44,538
9A2JK 43,862
S57AM 41,810
S57AW 38,220
SQ3MZM 37,920
UX7QV 35,949

Single Op 28 MHz Low Power

S50XX 560
UZ1WW 140
YT7AW 78

Single Op 21 MHz Low Power

DL9MEU 1,425
UR5WCW 470
DO1HFS 288
DL1RPR 264
SP6IHE 18

Single Op 14 MHz Low Power

ES5MG 16,646
YO9BCM 9,042
IT9GSF 8,995
S56A 7,710
DF1SD 4,750
OE3DXA 4,536
Z39A 4,142
EI5KO 4,026
UR7QM 3,652
OH2LU 3,500

Single Op 7 MHz Low Power

S50A 29,889
SN2K (SP2FWC) 22,725
S51CK 21,758
ES5RY 13,804
YO3JW 11,458
UT3UA 7,221
3Z0X 6,552
US7KC 5,808
S50B 4,715
EW6DM 3,287

Single Op 3.5 MHz Low Power

UR5QU 4,728
SP5DL 4,290
DO4DXA 3,128
SQ1BVG 1,526
YU1XX 1,020
UA4HDB 576
EA3EGB 495
SP5VIH 340
DO2HEY 200

Single Op 1.8 MHz Band Low Power

OH2OT (OG55W) 826
IZ5MOQ 780
UW1U (UT7UA) 360

Single Op All Band QRP

OK2FD 26,250
ON3CQ 14,850
SP2EWQ 7,602
EA3FHP 6,902
ON4PB 5,760
DL5RK 5,544
SM0LPO 5,440
PC1EMR 3,848
PE2K 3,213
YL3FW 3,052

Single Op 28 MHz QRP

IZ3NVR 506

Single Op 21 MHz QRP

US5EFU 580
HB9EZC 91

Single Op 14 MHz QRP

OH1MN 850
CT7AIX 767
SV1AZL 630
PD0GP 80
CT1END 36

Single Op 7 MHz QRP

ON3DI 870

Single Op 3.5 MHz QRP

YT5YTT 1,386
IK4UXA 768

Multi-Single High Power

DL0CS 47,712
UT7AXA 3,050

Multi-Single Low Power

YU5R 62,280
EA3RCB 1,281

Multi-Two

S51A 274,626

Multi-Multi
9A1A 394,621