OL60SIENEL Special call sign for the 60th anniversary of Joseph Sienel Observatory in Lošov.

Building the observatory was iniciated by Josef Sienel, the headteacher of the local school.Construction of the observatory started in 1954.The opening ceremony of the observatory took place on Sunday 14 July, 1957 and it was watched by a great number of Lošov citizens.
QSL via OK2LET.
Ads for direct QSL:
Kalousek Vítezslav, Politickych veznu 568/7, 77900 Olomouc, CZ 77900, Czech Republic.

OL60SIENEL Zvláštní volací znak k 60. výročí Hvězdárny Josefa Sienela v Lošově
Podnět k vybudování hvězdárny vzešel od Josefa Sienela, řídícího učitele zdejší školy. V roce 1954 byla stavba hvězdárny zahájena. Slavnostní
otevření hvězdárny se konalo za velkého zájmu lošovských občanů v neděli 14. července 1957.
OL60SIENEL Joseph Sienel Observatory