More than just DX News

Indonesia YE2R CQ WW DX SSB Contest 2010

YB1TJ, YB2DX, YB2ECG, YB2VTO, YB2TJV, YB2LSR, YC2BBY, YB3MM, YB3KM, YB3PXF, YB9WZJ and YB2CPO will be active from Indonesia in CQ WW DX SSB Contest 30 - 31 October 2010 as YE2R.
They will be active in M/2 Category.
QSL via EB7DX.

Indonesia YE2R

Indonesia YE2R DX News

Indonesia YE2R CQ WW DX SSB Contest 2010 comments forum

Your comments are important to us!

Rating
1 2 3 4 5