More than just DX News

  • Bora Bora Island
  • French Polynesia
  • FO/HB9STJ

FO/HB9STJ Bora Bora Island

HB9STJ will be active from Bora Bora Island, French Polynesia until 19 February 2012 as FO/HB9STJ.
He is active on HF Bands.
QSL via home call.


Bora Bora Island French Polynesia FO/HB9STJ DX News

Bora Bora Island French Polynesia FO/HB9STJ

FO/HB9STJ Bora Bora Island comments forum

Your comments are important to us!

Rating
1 2 3 4 5